Sayın Üyemiz;

İlgi: T.C. Kırklareli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 06.01.2020 tarihli ve 64791992-300-E.22378 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda; Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Son tüketiciye sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi ile toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası vb. aracılıyla gıdanın adı ve Alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir.

Yönetmelikte tanımlanmamış olan toplu tüketim yerlerinde Ek-1’de yer alan 14 Ana Alerjenin tüketiciye ulaştırılması ile ilgili Alerjen Poster örneği İl Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2023/Toplu_Tuketim_Yerlerinde_Alerjen_Bildirimi)

Bilgilerinize sunarız.