Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile gerçekleştirilen çalışmalarda, standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı bulunmadığının tespit edildiği ve bu kapsamda TSE ile birlikte bir eğitim programı oluşturulduğu belirtilmektedir.

Yazıda, oluşturulan eğitimlerin;

* İngilizce lisanına hakim (ÜDS, KPDS, YDS Sınav sonucu en az 70 puan veya TOEFL, IELST gibi diğer yabancı dil sınavları sonucu eşdeğer puan),

* Alanındaki standartlara vakıf,

* Tercihen Ar-Ge, tasarım, kalite kontrol ve üretim konularında tecrübeli,

* Mümkünse daha önce standardizasyon konusunda görev almış üst düzey yöneticilere, mühendislere veya teknik personellere yönelik olarak hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım sağlamak üzere insan kaynağını belirlemek amacıyla bir veritabanı oluşturulmakta olup yukarıda sıralanan kriterlere uyan temsilcilerinizin Standardizasyon Veritabanına kaydolması beklenmektedir. Ön kayıtları gerçekleştirdikten sonra veritabanında yer alan kişilere yönelik TSE ile birlikte Standardizasyon Eğitimi ve ardından Milli Teknik (AYNA) Komite toplantıları gerçekleştirilecektir. Veritabanına kayıt ve eğitimler ücretsizdir.

Bu çerçevede, http://std.tobb.org.tr adresinde yer alan standardizasyon veritabanına 27 Ocak 2020 gününe kadar kayıtların gerçekleştirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.