Sayın Üyemiz;

TOBB’dan alınan 24.12.2019 tarih ve 720-12720 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı’nın Ottava Ticaret Müşavirliği’nden aldığı bir yazıya atfen; son dönemde giderek artan bir şekilde dolandırıcılık amacıyla bazı internet hesaplarından vatandaşlarımıza yönelik olarak Kanada’da çalışmak üzere yüksek ücretli iş tekliflerinin yapıldığı ve akabinde vize veya iş başvuru ücreti adı altında ödeme yapmalarının istendiği paylaşılmıştır.

Yazıdan devamla, vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür tekliflerin tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.