Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüşlerinin de yer aldığı, Cezayir ile olan ticaretimizde yaşanan önemli sorunlar ve bu sorunlara ilişkin önerilerini içeren bir bilgi notu ekte yer almakta olup, bilgilerinizi sunulmuştur.

Duyuruya ait dosyayı indirmek için lütfen Cezayir ile Ticaretimizde Yaşanan Sorunlar ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler tıklayın.