Sayın Üyemiz / Yetki Belgesi Sahibi,

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 maddesinin 6.fıkrasına göre;

6- C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini) eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

Anılan Yönetmeliğin 69 maddesinin 8 fıkrasında ise;

8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;

  1. a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
  2. b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,

yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.

denilmektedir.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY’de öngörülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafgından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu olmakla beraber, bahse konu yükümlülük KTY’nin Geçici 2’nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu nedenle, 31.12.2019 tarihinden itibaren herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için gerekli tedbirlerin alınarak, operatör yetkilendirme işlemleri için aşağıda  bir örneği bulunan dilekçe ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Üyelerimize ve yetki belgesi sahibi ilgililere önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Önemli Bilgi Notu

ŞİRKETLER 

* Firmanızın web tabanlı yazılımı var ise sistemin kullanıldığı bilgisayarların IP adreslerinin aşağıda örneği bulunan dilekçe ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

* Firmanızın web tabanlı yazılımı yok ise belge sahibi firmanın u-net otomasyon sisteminde işlem yapmaya yetkili olan kişiler http://kamu.turkiye.gov.tr  adresinden bilgi girişi yapabilirsiniz veya aşağıda örneği bulunan operatör yetkilendirme dilekçesi ile yetkilendireceğiniz kişiler de  firmanız adına http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi girişi yapabileceklerdir.

ŞAHISLAR

* U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı yetki belgesi sahibi kişiler http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi girişi yapabilecekler veya aşağıda bir örneği bulunan operatör yetkilendirme dilekçesi ile yetkilendireceğiniz kişiler de  şahsınız adına http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi girişi yapabileceklerdir.

Not: Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile ilgili her türlü bilgi, belge ve eğitim videolarına https://uetds.uab.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz ve sormak istediğiniz sorularınızı [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

EKLER

Örnek Operatör Yetkilendirme Dilekçesi

IP Adresi Bildirim Dilekçesi (Veri Gönderimi için web tabanlı yazılım kullananlar için)