Sayın Üyemiz,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, “İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması” Projesi kapsamında, seçilen sektörlerde kaynak verimliliği fırsatlarını ortaya koyan sektörel rehber dokümanlarının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır. İmalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan rehberlerde, seçilen sektörlerdeki başlıca çevresel etki yaratan alanlar ve kaynak verimliliği önlemleri ile iyi uygulama örnekleri sunulmaktadır.
Bu kapsamda hazırlanan; Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi, Seramik Karo İmalatı, Kimyasal Gübre ve Azor Bileşiklerinin İmalatı, Hazır Beton İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektörü, Cam ve Cam rünleri İmalatı, Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı ve Ana Demir ve Çelik Ürünleri ile Ferro Alaşımların İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberleri’ne Bakanlığımız internet sayfasında yer alan http://bit.ly/kaynakverimliliğirehberleri linkinden erişim sağlanabilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.