Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından düzenlenen eğitimde, oda personellerine “TS EN ISO 9001:2015 “Kalite Yönetim Sistemleri” hakkında bilgiler verildi.

16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı İlknur Han verdiği eğitimde; “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri” bilgiler aktararak, “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri” standardının temel şartlarını, uygulamaya yönelik örnekler ve pratik çalışmalar ile kullananlara getirdiği kazanımları anlattı.

İlknur Han, bu kazanımları şöyle sıraladı:

“Stratejik amaç ve hedeflerle yönetilir. Kendini sürekli iyileştiren bir kurum kültürü oluşturur. Kuruluşun mevcut durum tespitleriyle başarıda süreklilik sağlar. Liderlik ve ekip çalışmasına özendirir. Yetkin personelle çalışır. Doğru planlamalar ile maliyetler azalır. “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri”ni gerçek anlamda uyguluyorsanız verdiğiniz hizmetler hatasıza yakın olur. Risk tabanlı bir sistem kurulup, işletilmeye başlanır ve bu vesileyle maliyetler azalır.”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimde; “Yönetim “Sistemleri ve hatalar, “Kalite Kavramı”, ISO 9001:2015 Revizyon Süreci”, “Yüksek Seviyeli Yapı”, “Kalite Yönetimi Prensipleri”, “Proses Yaklaşımı, “PUKO Modeli”, “Risk Tabanlı Düşünme”, “Standard Maddeleri”, “Uygulamalar” konularında slayt sunumu eşliğinde bilgiler verildi.