Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) düzenlediği toplantıda, Halk Sigorta A.Ş. tarafından oda üyeleri “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” hakkında bilgilendirildi.

12 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00’de Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner ılık, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Yöneticisi Enis Emre Yaylak, Halk Sigorta Avrupa Bölge Müdürü Özgür Tunca, Halkbak Kırklareli Şube Müdürü Dilek Kaplan, KOBİ MIY Ali Fahri Öztürk ile oda üyeleri katıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın açılış konuşmasın ardından Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Yöneticisi Enis Emre Yaylak; Alacak Sigortasının tanıtımı, Müşteri risklerinin ölçülmesi ve analizi, Ürünün ödenemeyen faturalara karşı sağlayacağı koruma, Alacak takiplerinin sigorta şirketine devredilmesi ile kazanılacak değerler vb… konularda katılımcılara bilgi verdi.

Seminerde konuşan Enis Emre Yaylak, Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda hedefin KOBİ’ler olduğunu belirterek risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya en geç 24 saat içerisinde 300 bin TL’ye kadar kredi limiti tahsis ettiklerini söyledi.

* Başvuru nasıl yapılıyor?

Devlet Destekli Alacak Sigortası’na başvuru süreciyle ilgili de bilgi veren Yaylak başvuru formunun doldurulmasının ardından sigorta şirketi eliyle başvurunun merkeze iletildiğini ifade etti. Verilen onayın ardından poliçenin düzenlendiğini kaydeden Yaylak, başta sistemin yöneticisi olan Halk Sigorta A.Ş. olmak üzere sisteme katılan tüm sigorta şirketleri ve bu şirketlerin aracıları vasıtasıyla Devlet Destekli Alacak Sigortası’na başvurulabileceğini kaydetti.

* KOBİ’ler için önemi büyük

Yaylak; “Bakanlar Kurulu’nun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile KOBİ’lere yönelik oluşturulan devlet destekli bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan KOBİ’lere bu sistem ile ciddi bir imkân sunulmaktadır. KOBİ’ler için bu sistemin önemi büyük” dedi.

* KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskinin teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını sigorta altına alamayan KOBİ’lere de bu sistem ile ciddi bir imkan sunulmaktadır.

* KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?

Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlayacaktır. Mikro ve Küçük İşletmelerin ilgili yönetmeliğe göre tanımlamaları şu şekildedir; Mikro ve küçük işletme tanımı bakanlar kurulu kararında çalışan sayısı ile de bağlantılı fakat bu sistem özelinde sadece ciro kriterine bakılmaktadır. Yani cirosu 25.000.000 TL altındaki tüm işletmeler çalışan sayısı ne olursa olsun bu sistemden yaralanabilirler.

Konuyla ilgili ayrıntı bilglere; www.alacaksigortasi.gov.tr, www.alacaksigortasi.com.tr linklerinden ulaşabilirsiniz.