2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Programı” kapsamında “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı” için başvuru süresi 14 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

Ayrıntı bilgilere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802.pdf linkinden ulaşılabilir.