Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda,

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarındaki kantinlerde, konsinye satış uygulaması yapıldığı, konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alındığı bildirilmektedir.

Konsinye satış başvurularına yönelik duyurular Resmi Gazete’de ve Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.iydb.adalet.gov.tr/) yayımlanmaktadır. Konsinye satış başvurularının yapılması ve başvuruların değerlendirilmesi ile sözleşme imzalanmasına yönelik ayrıntılı açıklama ve başvurulara esas doküman Kurumun resmi internet sayfasında yer almakta olup, dokümanlar buradan indirilmek suretiyle konsinye satış başvurusu yapılabilmektedir.

Konsinye sistemine yönelik bilgi kılavuzları ile konsinye duyurusu ve dokümanları Kurumun internet sayfasındaki Konsinye Bilgi Modülü’nde yar aldığı belirtilmektedir. Konsinye başvurularında Kurum tarafından herhangi bir başvuru ücreti alınmamakta ve bu sebeple Kurumun resmi internet sitesi haricinde yayımlanan dokümanlar ile konsinye başvuru ücreti yatırılacağı belirtilen banka hesaplarına yönelik açıklamaların dikkate alınmaması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.