Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artırılması amacıyla 1919 yılında kurulan ve merkezi Paris’te yer alan dünya çapında bir sivil toplum örgütüdür. Bugün, 100’den fazla ülkede 45 milyon teşebbüsü kapsayan bir üye ağıyla dünyanın en büyük iş organizasyonu olan ICC’nin Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında 1953 yılında kurulmuştur ve o tarihten bu yana görevini başarıyla sürdürmektedir. ICC Türkiye’nin faaliyetleri, ağırlıklı olarak bankacılık, tahkim, rekabet, fikri mülkiyet haklarının korunması, G20 öncelikleri, vergi politikaları, ticaret hukuku, dijital ekonomi politikaları, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması üzerine yoğunlaşmaktadır.

Her yıl, iş dünyası için önem arz eden konularda etkinlikler düzenleyerek iş dünyasını, karar alıcılarla, akademisyenlerle ve ilgili tüm paydaşlarla bir araya getirmeyi hedefleyen ICC Türkiye’nin, bu yıl, ICC’nin kuruluşunun 100’üncü yılında ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında, inovasyona dayalı iş modelleri kadar büyük rol oynayan ve bu pazarları şekillendiren fikri mülkiyet haklarının korunması konusuna ilişkin bir program üzerinde çalışmayı hedeflediği bildirilmektedir.

Bu amaçla; TOBB, ICC Türkiye Milli Komitesi ile Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) işbirliğinde ve TOBB-ETÜ’nün de desteğiyle 7 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi için Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi”nin düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir. Akademi, iş dünyası ve fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik bir katılımın beklendiği söz konusu uluslararası etkinlik kapsamında; yeni ekonomide inovasyon, kamuya düşen roller, kalkınma, yaratıcılık, telif hakları, kültür endüstrileri ve yeni iş modellerinde fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin konuların ele alınması planlanmaktadır.

7 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek olan “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi için Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi”ne katılmak isteyen üyelerimizin http://icc.tobb.org.tr/icctrfikrimulkiyet adresinde yer alan Kayıt Formu’nu en geç 2 Ekim 2019 tarihine kadar doldurması talep edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.