Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamada; Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
Buna göre, Yerli Üretim Logosu bulunan etiketlerde ve Fiyat Listeleri’nde ayrıca Üretim Yeri’nin belirtilmesine ilişkin gereklilik tebliğden çıkarıldı.  Öte yandan Bakanlığın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliklerle ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ticaret Bakanlığı 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de birtakım değişiklikler yapmış olup, Değişiklikler kapsamında Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri yeknesaklaştırıldı, etiket bulundurma zorunluluğuna ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Değişiklikle, satıcı tarafından malların veya ambalajların üzerine konulması gereken etiketlerin aynı zamanda dijital veya elektronik etiket olabilmesine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satışlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayrıca özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; Yerli Üretim Logosu bulunan Etiketlerde ayrıca Üretim Yeri’nin Bulunma Zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların Aynı Büyüklükte Yer Alması Zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca Fiyat Etiketleri’nde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, aynı sebeple Etiket ve Fiyat Listesi Tanımı değiştirilmiş; Yerli Üretim Logosu bulunan Etiketlerde ayrıca Üretim Yerinin Bulunma Zorunluluğu kaldırılmıştır.”

27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete Linkleri:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-5.htm