Kırsal Kalkınma Yatırımları’nın Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup tebliğe; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm linkinden ulaşılabilir.

Tebliğ hakkında duyuru metni EK’te yer almaktadır.

KKYDP_13.etap_teblig