6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtlı üyelerimizi yakından ilgilendiren yükümlülükler içermektedir.

Bu yükümlülükleri içeren Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYUM KILAVUZU”na https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf internet adresinden ulaşılabilir.