Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (2019/30) 02 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Ayrıntılar; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/…/20190802-14.htm)resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/0… ‘de