Halkbankası tarafından verilen İvme Finansman Desteği ile ilgili olarak Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Odamız üyelerine yönelik her türlü Destek Kredi ve Teşvik Paketleri’ni takip ederek üyelerimizin yararlanması adına girişimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Halkbankası İVME Finansman Paketi ile ülkemizde ithal oranı yüksek makine imalat sanayii alt sektörleri ve hammadde-ara malı imalat sanayii alt sektörlerinde üretimin desteklenmesi, üretimde yerli teknolojinin geliştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması, ithal bağımlılığın azaltılarak girdi maliyetlerinin düşürülmesi, böylece ithal ikamesi fonksiyonunun sağlanması amaçlanmıştır.
İVME Finansman Paketi ile yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilebilecektir.
İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak üst limitler yatırım kredilerinde 150 Milyon TL, işletme kredilerinde azami 30 Milyon TL olabilecektir.
İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl vade, yatırım kredilerinde azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.
Kredilerin faiz oranları, DİBS Endeksli ve TÜFE Endeksli olmak üzere ikiye ayrılmakta olup kredi vadelerine göre değişiklik göstermektedir.
Buna göre;
Vadesi 0-2 Yıl olan kredilerin DİBS Endeksli Faiz Oranı 2 yıl vadeli DİBS+% 1,00, Vadesi 2+-5 Yıl olan kredilerin DİBS Endeksli Faiz Oranı 5 yıl vadeli DİBS+% 2,00, Vadesi 5+-10 Yıl olan kredilerin DİBS Endeksli Faiz Oranı 10 yıl vadeli DİBS+% 3,00, Vadesi 0-2 Yıl olan kredilerin Enflasyona Endeksli Faiz Oranı TÜFE+ % 2,00, Vadesi 2+-10 Yıl olan kredilerin Enflasyona Endeksli Faiz Oranı TÜFE+ % 3,00 olarak uygulanacaktır.
Destek ile ilgili ayrıntılı bilgiye; https://www.halkbankkobi.com.tr/Channels//KOBI-lere-Ozel/KOBI-Destek-Paketleri/IVME-Finansman-Paketi/1757 linkinden ulaşılabilir.
Üyelerimize yönelik geliştirilen her türlü destek mekanizmalarının takipçisiyiz. Bu kapsamda İVME Finansman Paketi ile üyelerimiz ve Ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağı düşüncesi ile hayırlı olmasını dilerim.”