Sayın Üyemiz;
Ticaret Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen 16.05.2019 tarihli, 44392785 sayılı ve 2019/16 Sayılı Genelge konulu yazısı ile Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla 2019/6 sayılı genelge’nin gönderilmiştir.
Bilgilerinize önemle sunulur.

Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin 2019/6 Sayılı genelgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.