Kırklareli il merkezinde faaliyet gösteren işyerlerinin 01/06/2019 – 31/10/2019 tarihleri arasını kapsayan Yaz Sezonu Açılış-Kapanış Saatleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/h bendinde istinaden Kırklareli Belediye Encümeni’nin 27/05/2019 tarihli oturumunda EK’teki Liste’deki şekilde belirlenmiştir.
Üyelerimize önemle duyurulur.