Ulusal Basın’a da yansıyan Şeytan Deresi’ndeki Balık Ölümleri ile ilgili konuyu yakından takip ediyoruz. Konu ilgili makamlarca ele alınmış, soruşturma başlatılmış ve dereden alınan numuneler üzerinde incelemeler yapılmaktadır.Konu ile ilgili incelemeler sürerken medya organlarına yansıyan haberlerde kirliliğin meydana gelmesinde Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin veya OSB de faaliyet gösteren bir firmanın ihmal ya da kastının olabileceği gibi iddialar da yer almaktadır.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, sürekli aktif durumda olan ve kapasitesi yeterli bir arıtma tesisine sahiptir. Arıtma tesisinden çıkan tüm atık su analiz sonuçları (2 saatlik ve 24 saatlik numune alımlarında) özellikle pH ve kimyasal oksijen ihtiyacı başta olmak üzere tüm parametreler limit değerlerinin altındadır. Arıtma tesisinden bırakılan su doğa ve insan yaşamı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.
Konu ile ilgili çalışmalar tamamlanmadan basında yer alan haberlerde Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin adının geçmesi konunun yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalkınmayı önemsediğimiz kadar doğamızın korunmasını ve toplum sağlığını da önemsiyoruz.
Süreci yakında takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Herhangi bir ihmal ya da kasıt durumu söz konusu ise böyle bir olayın bir daha yaşanmaması adına gerekenleri yapacağız.