Sayın Üyemiz;
28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.
Bu muafiyet ile 01/12/2018 tarihinden önce Damgası Kopmuş, Bozulmuş, Damga Süresi Geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş Ölçü Aletleri’nin kullanıcıları, 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde (28/05/2019 son gün) Ölçü Aleti türüne göre ilgili İl Müdürlükleri’ne ya da Yetkili Muayene Servisleri’ne Periyodik Muayene Başvurusu’nda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir İdari Para Cezası Ödemeksizin Muayene ve Damgası’nı yaptırarak Ölçü Aleti’ni kullanabileceklerdir.