Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık’ın da raportör olarak 1 yıldır içinde yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu’nun çalışmaları sonucunda 81 İl’de 81 Pilot Okul Projesi hayata geçiyor.
Mesleki Eğitim Kalitesi’nin arttırılması ve illerde faaliyet gösteren firmaların nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan proje başlıyor. TOBB Mesleki Eğitim Kurulu tarafından geliştirilen proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokolle 81 İl’de 81 Okul TOBB’a devredildi.
* Başkan Ilık; “Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz”
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık yaptığı açıklamasında; “Gelişen teknoloji ve değişen sektör ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimin de değişmesi gerekiyor. Bu proje ile mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” dedi.
Başkan Ilık; “Ülkemiz nüfusunun yarısının genç olması ve bunun çok önemli bir değer olmasına karşın genç işsizliği genel işsizlik rakamlarının hemen hemen iki katı. Maalesef ülkemizde eğitim sistemi ve reel sektörün ihtiyaçları arasında bir kopukluk söz konusu. Mezunlar firmaların işine yarayacak bilgi ve donanıma sahip değil. Bu projeyi bu sebeple hayata geçiriyoruz. Proje ile bölgedeki üniversitelerin de desteğiyle müfredatlar özel sektörün taleplerine göre hazırlanacak. Pilot okullarda atölye ve laboratuvarlar kurulacak, pratiğe dayalı eğitim verilecek ve başarılı öğrencilere burs sağlanacak. Proje kapsamında öğretmenlerin de kapasitesi geliştirilecek. Buralardan mezun olan meslek liseliler iş hayatına hazır yetişecekler. Söz konusu gençler, ara eleman değil, aranılan eleman olacak” dedi.
Projenin getirileri ise şunlar olacak:
* TOBB, Oda ve Borsalar, okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kuracak.
* Başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanacak.
* Öğrencilere, TOBB Üyesi Oda ve Borsalara kayıtlı iş yerlerinde staj ve iş imkanı sağlanacak.
* Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek.
* MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturacak.