Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Birleşik Krallık’ın  Avrupa  Birliği’nden  ayrılması  nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit Süreci’nden ülkemiz pazarına veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmaların olumsuz olarak etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları gerektiği belirtilerek; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Odamıza gönderdiği yazısında, Birleşik Krallık’ın  Avrupa  Birliği’nden  ayrılması  nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit Süreci’nin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA’dan temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve /veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış  senaryosunun içerdiği riskleri dikkate  alması gerektiği açıklanmıştır.

Yazıda, BREXIT Süreci’nin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB’nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (EU) 2019/26 sayılı düzenlemesinden bahsedilmiştir.

Yazıda devamla, firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla (EU)2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü kaydedilmiştir” denildi.

ek_brexit_sureci_bakanlik_yazisi