Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB)  Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na (KTSO) intikal eden yazıda, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nün 28.02.2019 tarihli ve 4097 sayılı yazısına atıfla;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS)” elektronik bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda zorunluluğunun 31.12.2019 tarihinde başlayacağı,

Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belge eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunluluğun ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir.

Bu konuda Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri’nin katılımı ile bölgesel seminer düzenlenmesi planlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Toplantı Tarihi: 22-23 Mart 2019

Toplantı Yeri: Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası