Sayın Üyemiz; 7143 Sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarındaki yapılandırmaya başvurmuş ve ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.