İran’a yönelik yaptırımların İran ekonomisi ile Avrupa Birliği’nin İran ile ticaret ve yatırımına etkilerinin analiz edildiği, “The Vienna Institute for International Economic Studies” tarafından hazırlanan rapor (The Iranian Economy: Challenges and Opportunities) T.C. Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.

İndirmek İçin Tıklayın!