Sayın Üyemiz;

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu Hammadde ve Yarı Mamul niteliğindeki Sanayi Ürünleri’ne ilişki her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan Askıya Alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise Kota Başvuruları’nın, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmıştır.Avrupa Birliği ya da Türk Firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren Gümrük Vergileri’nin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı’na en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan Evrak Kayıt Numarası almış olmalı ve başvurulara ilişkin formlara  https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilinmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.

İLGİLİ KİŞİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

* Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

– Mehmet Cumhur (Uzman) Tel: 0 312 204 99 43 E-mail: cumhurm@ticaret.gov.tr

– Fundagül Bacı (Uzman) Tel: 0 312 204 91 46 E-mail: bacif@ticaret.gov.tr

– Furkan Eren Kahveci (Uzman) Tel: 0 312 204 95 77 E-mail: kahvecif@ticaret.gov.tr

* Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

– Muhammet Hartavi (Uzman) Tel: 0 312 204 95 84 E-mail: hartavim@ticaret.gov.tr

– Osman Sert (Uzman) Tel: 0 312 204 99 38 E-mail: osmans@ticaret.gov.tr

– Fatma Hilal Yüney (Mühendis) Tel: 0 312 204 92 96 E-mail: yuneyf@ticaret.gov.tr

– Neslihan Yavuz (Uzman Yrd.) Tel: 0 312 204 99 38 E-mail: yavuzne@ticaret.gov.tr